Společnost MULTIMA a.s. má dlouholeté zkušenosti s vývojem specifických aplikací v oblasti cestovního ruchu. Již zrealizované projekty a znalosti oboru umožňují navrhovat a vyvářet zákaznické systémy s odpovídající přidanou hodnotou.

Jedná se například:

 • webové aplikace s online napojením na rezervační systém
 • zabezpečené webové služby pro komunikaci rezervační systém – web – provizní prodejce
 • automatizované systémy pro výměnu dat mezi CK a provizními prodejci, pojišťovnou nebo leteckou společností
 • vazba na systém pro prodej letenek Amadeus
 • import / export katalogových dat pro provizní prodejce či DTP studio
 • zabezpečená výměna dokumentů mezi CK a provizními prodejci či poskytovateli služeb
 • automatizované systémy pro podporu marketingových aktivit
 • kompletní realizace bonusového programu pro klienty CK
 • affiliate program
 • a další

Reference

cestovní kancelář Čedok

 • online napojení webové prezentace na rezervační systém
 • aplikace pro komunikaci mezi CK a provizními prodejci
 • import / export XML dat
 • Amadeus, pojišťovny, Travel Servis
 • a další

Sdovolená.cz

 • analýza a návrh řešení výměny katalogových dat
 • pilotní projekt s CK Čedok

Sletenky.cz

 • webový portál pro prodej letenek s napojením na Amadeus