Co to je Pyxis?

Pyxis je moderní rezervační systém, který umožňuje pohodlnou a rychlou tvorbu nabídky cestovní kanceláře a následný efektivní prodej jejích produktů.

Systém je maximálně variabilní a umožňuje tak prodej nejen standardních zájezdů s pevně definovaným termínem a délkou pobytu, ale také podporuje snahu reagovat na konkrétní požadavky. Cestovní kancelář může vyjít klientům maximálně vstříc a díky flexibilnímu rezervačnímu systému zajistit zájezdy dle konkrétních specifických požadavků klientů.

Představení řešení Pyxis

 

Rezervační systém Pyxis pokrývá širokou škálu možných druhů zájezdů. Umožňuje prodej zahraničních a tuzemských zájezdů pro české zákazníky, ale vyhovuje také požadavkům pro zahraniční klienty. Podporuje jak klasické pobytové zájezdy, tak poznávací zájezdy či tematické zájezdy (sportovní, relaxační, incentivní).

Základní myšlenkou nového rezervačního systému PYXIS je snaha sjednotit různé způsoby prodeje a různé disciplíny cestovního ruchu do jednoho řešení, které bude snadné a intuitivní na ovládání a současně bude poskytovat maximum možností při tvorbě nabídky zájezdů a jejich následném prodeji.

Pyxis

Pro koho je?

Rezervační systém PYXIS má velmi široké spektrum uživatelů. Naplní požadavky malých cestovních kanceláří s jedním prodejním místem, ale také plně uspokojí potřeby velkých cestovních kanceláří s rozsáhlou sítí poboček a provizních prodejců.

Díky důsledné možnosti lokalizace není určen pouze pro české cestovní kanceláře, ale dokáže vyhovět i požadavkům zahraničních cestovních kanceláří.

Hlavní přínosy pro cestovní kancelář

Přínosy využití systému Pyxis v cestovní kanceláři jsou hned v několika prvcích. Zavedení rezervačního systému do firmy vede ke snížení nákladů na zaměstnance díky rychlejšímu a v řadě případů také automatické zpracování dat.

Díky pohodlnému stále se vyvíjejícímu systému má cestovní kancelář možnost včas a pružně reagovat na požadavky klientů při prodeji nabízených zájezdů. Má vždy přehled o situaci kapacit a stavu prodejů nabízených produktů.

Rezervační systém PYXIS podporuje online vyhledávání zájezdů. Klient si sám svůj vybraný zájezd pohodlně vybere, rezervuje a svou objednávku potvrdí. Tato možnost cestovní kanceláři usnadní práci a kontrolu nad prodejem.

Klíčové vlastnosti

Klientské prostředí

Rezervační systém PYXIS pro ovládání uživatelem využívá webové prostředí. To koncovým uživatelům přináší nejen graficky líbivý vzhled, ale především velkou intuitivnost ovládání rezervačního systému. Manažeři a vedoucí pracovníci zase mohou využít možnost vzdáleného přístupu k rezervačnímu systému přes internet.  Správci IT zase ocení skutečnosti, že za účelem provozování rezervačního systému není nutné udržovat jednotlivé pracovní počítače.

Jednoduchost ovládání

Při návrhu uživatelského prostředí rezervačního systému PYXIS byl kladen velký důraz na intuitivnost ovládání jednotlivých operací. Zejména těch, se kterými uživatelé přicházejí do styku nejčastěji. Maximálně se využívají způsoby ovládání běžné při práci s webem. Díky tomu je možné rychle vyškolit pracovníky pro užívání rezervačního systému.

Nízké náklady na provoz

K úspoře nákladů na provoz rezervačního systému dochází především v tom, že není nutné spravovat a udržovat jednotlivé pracovní stanice. Na nich stačí prosté připojení na síť s webovým prohlížečem a je možné na nich plně používat rezervační systém.

K další významné úspoře nákladů může dojít při využití možnosti pronájmu rezervačního systému. V tomto případě zcela odpadají provozní náklady spojené se správou a údržbou centrálních serverů, nutných pro provoz rezervačního systému.

Automatizace rutinních procesů

V rámci rezervačního systému PYXIS byly vytvářeny nástroje, které umožňují automatické provádění rutinních a pravidelně se opakujících činnosti. To může vést ke snížení nákladů cestovní kanceláře spojených s ručním prováděním těchto činnosti.

Typickým příkladem automatické činnosti je například automatické rozesílání informací o odbavení jednotlivým klientům na jimi zakoupený zájezd. Dalším příkladem je automatické předávání dat do systému partnerů cestovní kanceláře.

Manažerské analytické funkce

Rezervační systém PYXIS obsahuje sadu manažerských funkcí sloužících jak k rychlému přehledu o stavu prodeje, poskytování slev či stavu kapacit, tak k detailním analýzám umožňujícím vyhodnocovat ziskovosti jednotlivých zájezdů, či dokonce i jednotlivých obchodních případů a lépe tak plánovat další produkty cestovní kanceláře a reagovat na chování trhu.