Infrastruktury dnešních sítí jsou stále složitější a roste poptávka po webových aplikacích, interních a externích portálech, řešeních pro správu velkých objemů dat a jejich přeměnu ve firemní inteligenci, stejně jako po efektivnější komunikaci v rámci podniku i mezi vzdálenými sídly. Podniky hledají technologie, které by tyto požadavky splňovaly, a hledají také partnery s odborností a zkušenostmi v návrhu a implementaci inovativních, nákladově výhodných řešení, která tyto technologie využívají.

V pojetí společnosti MULTIMA se pod názvem IT Infrastruktura skrývá dodávka řešení, produktů a služeb téměř výlučně v oblasti Microsoft technologií. Tedy kompletní design Microsoft Active Directory, její nasazení a konfigurace. Dále pak nasazení všech hlavních Microsoft infrastrukturních serverů a produktů obecně. A v neposlední řadě i sizing, instalace a konfigurace hardwarové části.

Typický projektem je nasazení Active Directory infrastruktury v rámci celé firmy a to především v enterprise prostředí, ale také v oblasti menších a středních firem a to od analýzy, přes design až po pilotní projekt nebo celkovou realizaci a následný support včetně kompletní dodávky hardware, software a služeb.

Nejedná se jen o vybudování nové infrastruktury tzv. „na zelené louce“, ale ve většině případů jde spíše o modernizaci nebo změnu stávajících technologií. Takovým projektem je pak migrace předchozích Microsoft produktů na vyšší verze nebo kompletní přechod infrastruktury firmy do prostředí Microsoft.

Technologie / produkty

 

 • Microsoft Windows Server
 • Active Directory - návrhy a nasazení řešení
 • Microsoft Exchange Server - nasazení, migrace
 • Microsoft SQL Server:
  • MS Partner kompetence Silver Data Platform
  • podpora vývoje databázových vrstev aplikací
  • řešení vysoké dostupnosti databází a aplikací
  • řešení výkonnostních problémů a optimalizace databází a SQL dotazů
 • BizTalk Server
 • Business Intelligence

Reference

Microsoft

 • řešení problémů a konzultace pro prostředí a platformu Microsoft
 • podpora s vazbou na Microsoft Premier Support

Konzultace, podpora a dodávky řešení

 • Česká národní banka
 • Pojišťovna České Spořitelny
 • Siemens
 • Saint Gobain
 • GASTRO POTRAVINY S.R.O.
 • Čedok a.s.
 • Československá obchodní banka a.s.
 • PriceWaterHouse Coopers
 • Vodafone CZ a.s.
 • Subterra a.s.
 • Metrostav a.s.
 • Nemocnice Louny
 • Raiffeisen Bank
 • GE Money
 • Vertex (Adfors)
 • Makro ČR
 • Český rozhlas 1