Automatizovaná správa tisku

Nedílnou součástí snižování nákladů na provoz společnosti je centralizovaná správa tisku. Centrální správa tisku znamená nahrazení všech osobních tiskáren, umístěných v jednotlivých kancelářích, výkonným chodbovým zařízením, které vybavíme terminálem a MyQ čtečkou. Výkonné zařízení má až 3x menší náklady na tisk než malé osobní tiskárny a proto můžeme uspořit zajímavou část nákladů na provozu.

Výhody zavedení centrální správy tisku

  • Bezpečnost – uživatel pošle tiskovou úlohu na tiskárnu a ta se vytiskne až ve chvíli, kdy se zaměstnanec identifikuje svojí kartou nebo PINem. Daný uživatel má tedy jistotu, že nikdo nemůže zneužít jeho tisková data
  • Šifrování dat - Veškerá přenesená data mezi MyQ serverem a terminálem jsou šifrována algoritmem AES, riziko zneužití přenášených dat je tudíž omezeno na minimum.
  • Omezení nepotřebných a soukromých tisků – pouze povědomí o monitorování a účtování tisku, brání ve větší míře tisku nepotřených nebo nepotřebných dokumentů
  • Odložený tisk – díky odloženému tisku (po odeslání dokumentu na tiskárnu je nutné se na tiskárně identifikovat a pak se dokument vytiskne) může uživatel kdykoliv před identifikací na zařízení zrušit tiskovou úlohu ve webovém rozhraní
  • Úspora času (Follow Me) – uživatel netiskne na konkrétní tiskárnu ale na skupinu tiskáren. Tisk se provede na zařízení, na kterém se uživatel identifikuje. Odpadá tedy čekání např. na opravu při poruše tiskárny nebo na uvolnění jednoho zařízení, na kterém tiskne jiný uživatel
  • Účtování a reporty – projektové a kreditní účtování, podrobné reporty, nastavení kvót pro tisky a kopírování
  • Webové rozhraní – každý uživatel si řídí svoji vlastní tiskovou frontu, centrální správa přes webovou konzoli, správa uživatelů (import z AD, LDAP, CSV)


Způsoby realizace a výrobci

Naše společnost nabízí centrální správu tisku od společnosti MyQ, která tento produkt poskytuje v několika verzích, které se liší integrovanými moduly.
Tento SW podporuje téměř 1700 zařízení od 26 výrobců např. Brother, HP, Dell, Kyocera, Epson, Samsung, Canon, OKI, Xerox, Lexmark, Olivetti, Konica-Minolta a další.

Vzhledem k integraci velkého množství monitorovacích a tiskových funkcí do jediného systému je důležitým faktorem přehledné a intuitivní ovládání s co nejmenšími požadavky na instalaci a správu systému. Díky webové konzoli je nasazení velmi jednoduché.