Outsourcing IT provozu

Outsourcing je přirozené pokračování dělby práce se specializací na určitou činnost. Informační technologie čím dál tím více „vrůstají“ do klasického procesního prostředí. Outsourcing IS/IT je v dnešní době více a více integrován s procesy, které podporuje.
Principem outsourcingu je nahrazení interních zdrojů, jsou-li nějaké, externí službou poskytovanou subjektem, jenž se na daný typ služeb specializuje. V podstatě se může jednat v případě zájmu i o převzetí zaměstnanců (toto však není podmínkou) - vše záleží na kvalitně nastaveném komunikačním kanálu a stanovenými pravomocemi s definovanými vrstvami působnosti takto spolupracujících společností. Toto neplatí u outsourcingových projektů nově vznikajících společností, kde interní zdroje neexistují.


Výhody plynoucí z outsourcingu IT služeb pro zákazníka

  • Ekonomické přínosy vyplývající z celkového dlouhodobého snížení nákladů na IT
  • Možnost přístupu k novým technologiím a specialistům v potřebném rozsahu
  • Omezení rizik vyplývajících především z nedostupnosti informačního systému a kritických aplikací zákazníka
  • Umožnění přesnějšího plánování nákladů na oblast IT


Varianty služby outsourcing

Na základě detailní analýzy potřeb a nároků klienta navrhneme nejvhodnější variantu poskytováni Outsourcingových služeb z následujících možností:

  • Poskytování služeb na vyžádání - smlouva bez paušálu

Klient si bude operativně objednávat jednotlivé služby dle potřeby, které mu pak budou fakturovány dle dohodnutých hodinových sazeb

  •  Poskytování služeb v rámci předplacených hodin - smlouva s paušálem

Klient si předplatí určitý počet hodin, v rámci kterých mu budou poskytovány nasmlouvané služby. Veškeré vícepráce jsou fakturovány dle dohodnutých hodinových sazeb, Lze garantovat dobu odezvy.

  •  Poskytování služeb v rámci modelu vše za paušál

Na základě předchozí analýzy prostředí klienta bude stanovena jednotná cena, za kterou budeme zákazníkovi garantovat funkčnost jeho IT. Nutné přesně vydefinovat, co by spadalo pod garantované služby a co by již bylo nad rámec a tudíž fakturováno jako vícepráce. Lze garantovat nejen dobu odezvy, ale i funkčnost IT prostředí.

vybrané Reference

  • Gastro potraviny s.r.o.
  • Město Choceň