Softwarová infrastruktura Microsoft

Bezproblémová funkce počítačových systémů v rámci IT infrastruktury je důležitým předpokladem pro hladký běh obchodních procesů. S rozvojem obchodních aktivit firem vzrůstají také nároky na komplexnost prostředí IT infrastruktury. Tak, jak se rozrůstá IT infrastruktura, zvyšuje se také potřeba efektivní správy nejen fyzického prostředí serverů, stanic, síťových zařízení, ale také logické struktury sítě, např. uživatelských a skupinových účtů, bezpečnostních politik a instalovaných aplikací.
Do softwarové infrastruktury řadíme produkty, které slouží jako softwarová platforma pro provoz, údržbu a zabezpečení podnikových aplikací a systémů.

 • Operační systémy
 • Virtualizační plaftormy
 • Databázové stroje
 • Aplikační / webové servery
 • Integrační platformy
 • Zabezpečení IT
 • Zálohování a archivace
 • Správa IT infrastruktury
 • Řízení IT


Výhody pro zákazníka

 • Centralizované řešení infrastuktury
 • Snížení provozních nákladů (energie na provoz a chlazení)
 • Výhodnější licencování virtuálně instalovaného softwaru
 • Zajištění živé bez výpadkové migrace virtuálních strojů
 • Možnost dynamického přidělování výkonu