Virtualizace a konsolidace serverové infrastruktury


Konsolidace serverové infrastruktury

Při stále rostoucím využívání IT se všechny organizace potýkají s nárůstem počtu fyzických serverů potřebných pro provozování aplikací zajišťujících chod firmy. Tyto aplikace a služby jsou instalovány na samostatných serverech a nejsou schopné optimálně využít výkonu daných fyzických serverů. Některé servery jsou přetěžovány a některé jsou naopak vytěžovány minimálně. Při výpadku fyzického serveru dochází k nedostupnosti celé aplikace, jeho zprovoznění je zdlouhavé a dochází ke ztrátám v hlavním předmětu podnikání společnosti. Serverové úlohy využívají cca 1/3 výkonu serveru a tím dochází k neefektivnímu nakládání se samotným hardwarem, elektřinou (napájení serveru, ale i klimatizace) a také financemi, které byly vynaloženy na pořízení takového serveru. Se zvyšujícím se počtem částečně využitých serverů se samozřejmě zvyšují náklady na provoz (elektřina, klimatizace), zvyšuje se čas na údržbu systému a servisní podporu.
Vzhledem k výkonu serverů, které jsou dnes dostupné a několikanásobně převyšují potřebu aplikací, je efektivním přínosem použít jejich výkon na virtualizaci – virtuální architekturu. Pomocí virtualizace je možné vytvořit více serverů na jednom fyzickém hardware. Virtualizace usnadňuje a zrychluje nasazení nových serverů a upgrade hardware nezávisle na právě používané platformě. Díky virtualizaci je možné lépe a efektivněji zabezpečit vyšší dostupnost používaných informačních systémů a kritických aplikací pro provoz společnosti.


Přínos a výhody virtualizace

 • zvýšení bezpečnosti a dostupnosti provozovaných serverů a aplikací
 • rozdělování výkonu dle aktuální potřeby aplikačních serverů
 • snížení nákladů na pořizování nových fyzických serverů
 • úspory ve spotřebě elektrické energie, místa na umístění, UPS atd.
 • snížení nákladů na správu serverové infrastruktury
 • snížení doby zavádění nových aplikací a systémů
 • snížení nákladů za údržbu hardware
 • provozování různých operačních systémů v rámci jednoho stroje

Používané nástroje pro virtualizaci a preferovaní výrobci HW

 • virtualizujeme na platformách Microsoft Hyper-V nebo VMWare
 • servery a diskové pole použité pro virtualizaci – HP, Fujitsu


Virtualizace desktopů 

Tradiční model provozu PC je zastaralý a nevhodný. Dříve jsme pracovali typicky na počítači s nainstalovanými aplikacemi a data byla dostupná přes síťový disk nebo byla uložena na vlastním disku počítače. Správa takového počítače, jeho aktualizace a kontrola dat byla velmi složitá a po všech stránkách náročná.

Výhody virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů přináší rozdělení jednotlivých prvků počítače na hardware, software, aplikace a data. VDI (Virtual Desktop Infrastructure) je koncept, kdy operační systém a veškeré aplikace běží v zabezpečené části společnosti (zpravidla v izolovaném datovém centru) a uživatelé se k nim připojují prostřednictvím takzvaného tenkého klienta, což je minimalizovaný kus hardwaru. Základním přínosem tohoto řešení je vysoká ?exibilita pro uživatele - přístup z různých zařízení odkudkoliv.

Mezi hlavní přínosy patří:

 • Možnost poskytnout bezpečný přístup k systémům a aplikacím vlastním a externím zaměstnancům a partnerům odkudkoliv a z různých zařízení (BYOD – „Buy Your Own Device“), a přitom zajistit funkční a bezpečností požadavky společnosti.
 • Zefektivnění správy a řízení desktopů v celé společnosti - rychlé nasazení, aktualizace a údržba díky centrálně spravovaným základním obrazům, možnost nasadit virtuální desktopy v krátké době, nebo hromadně provést patchování a údržbu.
 • Vysoká bezpečnost dat a desktopů celkově - pokud desktop a data přeneseme ze stolu uživatele do datacentra, získáváme všechny výhody datového centra a funkcionalit, jako je vysoká dostupnost, uložení dat na diskových polích atd.
 • Snížení nákladů - počáteční investice na vytvoření infrastruktury je nákladná, ale je prokázáno, že návratnost je díky snížení nákladů na provoz velice rychlá (údržba desktopů, prodloužení životnosti stávajícího HW koncových stanic, úspora nákladů na el. energií, bezhlučná koncová zařízení).
 • Zajištění dostupnosti lokálních zařízení jako jsou lokální tiskárny, USB flashdisky, podpora více monitorů, skenery, čtečky karet atd.

Platformy pro virtualizaci desktopů:

 • Microsoft VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
 • VMWare Horizon View 
 • Citrix XenDesktop

Virtualizace aplikací

Virtualizace aplikací je technologie, která umožňuje spouštění programů, aniž byste je museli instalovat tradičním způsobem. Tyto aplikace pracují ve svém vlastním virtuálním prostředí a nemají vliv na operační systém nebo jiné programy.
Tato technologie umožňuje souběžné spuštění různých verzí programů na jednom systému – například různé verze webového prohlížeče. V některých případech lze tímto způsobem vyřešit nekompatibilitu starých programů s novými verzemi operačního systému.
Běžné aplikace jsou pevně ukotveny do systému a jejich instalace a konfigurace může být časově náročná. Odinstalace pak často nesmaže všechny záznamy v registru nebo soubory, čímž systém postupně nabývá na velikosti a ztrácí rychlost a stabilitu. Virtualizované aplikace jsou pružnější – můžete je spustit lokálně, ze síťového disku, na terminálových serverech.

Výhody virtualizace aplikací

 • Správa a údržba široké řady klientských zařízení nebyla nikdy tak jednoduchá a efektivní
 • Centralizace administrativy, monitorování aplikací a správy
 • Nové možnosti pro úsporu nákladů

Platformy pro virtualizaci aplikací

 • Microsoft Remote Desktop Service 
 • Microsoft RemoteApp a App-V
 • Citrix XenApp 
 • VMWare ThinApp