20. prosince 2012

Multima – máme zlato !!!

Multima splnila i pro následují rok všechny požadavky členství v Microsoft Partner Network na nejvyšší úrovni Gold a to s kompetencemi Gold Application Development, Silver Data Platform a Silver Business Intelligence. Věříme, že i letos budou naše vědomosti a zkušenosti Vaším přínosem .