Společnost

Společnost MULTIMA a.s. vznikla jako ryze česká firma s cílem dosáhnout a udržet pozici silné profesionální firmy dodávající kvalitní služby v oblasti informačních technologií. Znalosti a zkušenosti zakládajícího týmu jsou zárukou poskytování služeb na vysoké úrovni.

Díky mladému dynamickému kolektivu, který je schopen pružně reagovat na změny v oblasti IT, MULTIMA a.s. usiluje o postavení jednoho z vedoucích hráčů v oblasti nejnovějších IT technologií.

Mezi hlavní cíle společnosti patří především spokojenost zákazníků, trvalá vysoká kvalita poskytovaných služeb, navázaní dlouhodobé a stabilní spolupráce jak se zákazníky, tak s významnými partnery a získání pozice významného, stabilního, důvěryhodného a respektovaného dodavatele služeb v oblasti IT.

Kontakt Reference Kariéra

Orientace na služby

Zaměřujeme se téměř výhradně na poskytování služeb a to především v těchto oblastech:

Z hlediska trhu se zaměřujeme především na střední a větší společnosti.

S ohledem na hlubokou znalost problematiky cestovního ruchu a pojišťovnictví patří tyto segmenty mezi klíčové.

ISO certifikace

Vývoj, implementace a následná podpora IT ve společnosti MULTIMA a.s. byla ověřena certifikátem kvality ISO 9001:2000.

Společnost byla úspěšně ocertifikována v oblasti managementu systému enviromentální ochrany v souladu s ISO 14001:2004. Společnost dbá na ochranu životního prostředí.

Vývoj a implementace SW řešení, podpora zákazníků a správa IT ve společnosti MULTIMA a.s. probíhá v souladu s ISO 27001:2005, tedy s důrazem na maximální bezpečnost při zpracování veškerých dat v rámci IT. Nakládání s daty ve společnosti je v souladu s legislativou ve smyslu zákonů 101/2000 Sb. ochrana osobních údajů a trestní odpovědnost dle § 178 trestního zákoníku 140/1961 Sb. (neoprávněné nakládání s osobními údaji).

Všechny certifikáty byly vydány renomovanou společností United Registrar of Systems Limited.

ISO 9001:2000ISO 14001:200427001:2005