Pojišťovnictví

 • údržba a rozvoj provozního informačního systému ISIC
 • údržba a rozvoj OLAP

Webové aplikace

 • webová prezentace postavená nad vlastním CMS systémem s napojením na extranetové aplikace a provozní systémy
 • Extranetové aplikace pro podporu komunikace s prodejní sítí s napojením na provozní systémy
 • systém pro evidenci školení, aplikace interních anket
 • hosting

Sharepoint

 • implementace Sharepoint od roku 2000 (dokument management systém a Intranet)
 • průběžné migrace až na stávající verzi
 • vývoj, customizace, integrace aplikací 3tích stran, vazba na web a Extranet
 • vzdálená správa a dohled Sharepoint farem

IT Infrastruktura

 • Konzultace, podpora a dodávky řešení Microsoft
 • Konzultace a dodávky bezpečnostních řešení
 • Business Intelligence
 • Add In pro Microsoft Outlook