Infrastruktura

  • migrace serverové infrastruktury do virtuálního prostředí na platformě VMware