MULTIMA Bureau.

Schvalování a oběh dokumentů na platformě SharePoint.