MULTIMA Medic.

Aplikace pro vzdělávání a sdílení informací ve zdravotnictví.