MULTIMA nová? Jen monistická!
Thursday, January 4, 2018

V duchu Zákona o obchodních korporacích, v souladu s moderními manažerskými trendy, kvůli zefektivnění a zjednodušení řízení společnosti a také v souladu s novými vizemi a cíli - zkrátka z mnoha dobrých důvodů - přechází společnost MULTIMA na zcela nový, tzv. monistický systém řízení organizace.

Prvním orgánem společnosti v monistickém systému je správní rada, která určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Předsedou správní rady společnosti MULTIMA se od letošního roku stává Jan Novotný, zakladatel společnosti a dosavadní předseda dozorčí rady.

Navenek společnost zastupuje její statutární orgán, kterým je statutární ředitel. Statutárnímu řediteli náleží obchodní, marketingové a personální vedení společnosti. Statutární ředitelkou MULTIMA, a. s., se od letošního roku stává Jindra Tumová, dosavadní předsedkyně představenstva.

Tak vidíte, nový systém řízení naší firmy přináší koncepční, nikoli personální změny. Zůstává stabilita a kontinuita, tím novým bude zvýšená efektivita a ještě lepší obchodní a marketingový potenciál firmy a značky. Držte nám do nového roku 2018 palce!