Nový projekt augmentované reality pro evropský turistický ruch
Thursday, May 31, 2018

Augmentovaná (rozšířená) realita je oblast výpočetní techniky, která se zabývá kombinací reálného světa s počítačem generovanými daty. Počítačem vytvářené objekty a informace se mísí do dění v reálném čase… To je teorie. Ale my tvoříme praxi. Právě nyní dokončujeme unikátní aplikaci pro augmentovanou realitu využitelnou v evropském turistickém ruchu. Aplikace bude umožňovat zobrazení navržených tras, bude poskytovat popisy hlavních turistických památek včetně možnosti stažení jejich průvodců, videí či přímo 3D modelů. U vybraných turistických destinací bude možné také zjistit, jak dané místo vypadalo v minulosti. Zkrátka, cestování s naší aplikací získá zcela nové kvality, nemyslíte?