Autor: Radek Šustr, vedoucí týmu Integrace

 

Systém INTRMON primárně slouží pro monitoring integračních procesů ve společnostech s komplexním IT prostředím. Využití najde v jiných prostředích, kde je potřeba zajistit logování a vyhodnocování logů na míru.

Cílem řešení je zajistit obchodní a technické sledování integrací s ohledem na tok dat, sledování průběhu a stavu jednotlivých přenosů. Součástí řešení je monitorování a dotazování na data, jejich analýza a vizualizace.

Řešení je založeno na službách Azure Monitor a Log Analytics Workspaces, které jsou sami o sobě navrženy pro sledování, správu a optimalizaci aplikací a infrastruktury v cloudovém prostředí Azure. Azure Monitor poskytuje široké možnosti pro shromažďování dat a analýzu na základě telemetrických dat z aplikací, infrastruktury a síťových aktivit.

Log Analytics Workspaces jsou pak součástí Azure Monitoru a slouží jako centrální úložiště pro logovací data a události. Umožňují provádění komplexních dotazů a analýz, které pomáhají identifikovat problémy a trendy, a podporují rozhodování založené na datech.

Řešení INTRMON doplní tato data o na míru vytvořené logování scénářů a tím je dosaženo ještě přesnějšího monitoringu a zasazení konkrétních událostí (business i technických) do kontextu celého monitorovaného prostředí.

Systém zajišťuje dva druhy monitoringu:

  • Business
  • Operační

Business monitoring slouží pro uživatelé, kteří chtějí vidět tok spravovaných dat, jejich stav a výsledek operací v business kontextu.

Operační monitoring je určen pro technické logování řešení a slouží správcům systémů pro lepší identifikaci chyb při běhu aplikací a přenosech dat.

 

Technický popis

Figure 1: Architektura řešení

 

Řešení je postaveno na prostředcích poskytovaných službou Azure Monitor. Data shromážděná z vlastních aplikací (integračních platforem, pracovních postupů, aplikací a dalších komponent) jsou ukládána do protokolů Azure Monitor. Shromážděná data jsou analyzována a zobrazována pomocí reportů Power BI.

Řešení zajišťuje:

  • Sběr dat z různých zdrojů – aplikace generující monitorovací zprávy mohou být custom aplikace, součásti infrastruktury (brány, úložiště), integrační platformy.
  • Uložení dat v rámci datové monitorovací platformy.
  • Datová analýza monitorovacích dat. Dashboardy a dotazování je určeno pro pokročilé uživatele, primárně pro technickou analýzu operačních dat.
  • Jeho využití je primárně pro business potřeby uživatelů.