AI – Umělá inteligence

ve vašich službách

 • Potřebujete zajistit zpracování dat, nebo automatickou reakci na základě obsahu dokumentů (faktury, účtenky, smlouvy, objednávky, reklamace,…)?
 • Chcete svým zákazníkům dopřát lepší on-line servis na zákaznické lince, v klientské zóně, nebo i jen na webu pomocí chytrých chatbotů?
 • Plánujete zvýšit produktivitu interních procesů a pomoci zaměstnancům nasazením AI cobotů/copilotů?

 

V tom případě vám umíme pomoci. Již několik let je součástí společnosti MULTIMA také tým zaměřený na umělou inteligenci a strojové učení. Vytvořili jsme vlastní model strojového učení pro vyčítání obsahu dokumentů, nasadili řadu chatbotů na externí weby i intranety, realizovali PoC ověřující využití umělé inteligence (AI) v reálných situacích a scénářích, či vytvořili aplikace, využívající AI přístupy pro řešení běžných firemních agend – tedy vnitrofiremní copiloty/asistenty. Pracujeme také s Microsoft Copilot a víme v čem je silný a na co se naopak vyplatí použít jiné nástroje. Umíme pomoci i vám.

Vyčítání obsahu

Interní a externí Chatboti

Obsahový Copilot

Vytěžení obsahu dokumentů - NATHAN AI

Řešení, které „přečte“ obsah dokumentu (klidně i z fotky) a porozumí obsahu. Správně roztřídí informace (například u faktury určí dodavatele, částky, datumy, položky, …) a přiřadí je do správných polí v interním systému. A na základě těchto dat pak spustí odpovídající proces. Typicky nalezne použití k:

 • Rozpoznání obsahu dokumentu
 • Přiřazení hodnot do správných položek
 • Typicky pro faktury, účtenky, objednávky, …
 • Ale i například roztřídění příchozích e-mailů či korespondence
 • Konsolidace a čištění dat
 • Spuštení konkrétní akce na základě získaných dat

Klíčové vlastnosti:

 • Vlastní ML (Machine Learning) model
 • Možnost natrénovat na libovolný typ dokumentů
 • Provoz v cloudu či on-premise (i bez přístupu na Internet) – vysoká míra bezpečnosti a soulad s GDPR
 • Jednoduše napojitelné na okolní aplikace a systémy

Moderní webový Chatbot

Forma online chatu, kde pomocí přirozené komunikace klient pokládá a upřesňuje dotazy. Chatbot na druhé straně relevantně odpovídá, naviguje na webové stránce nebo sbírá kontakty na potencionální zákazníky. Ideální pro využití v oblastech jako:

 • Zlepšení kvality služby na webu
 • Ušetření práce na řešení zákaznických dotazů
 • Generování potencionálních zákazníků
 • Získání zpětné vazby z uživatelských otázek

Klíčové vlastnosti:

 • Nasazení během pár hodin.
 • Vzhledem přizpůsobený konkrétnímu webu.
 • Pokročilé konverzační schopnosti na bázi ChatGPT 4.0
 • Možnost směřovat návštěvníka na konkrétní stránky či získání kontaktu.
 • Konzole pro sledování dotazů.
 • Rozumná cena.

Interní digitální asistent a Chatbot - ESTER AI

Forma online chatu (v rámci Microsoft Teams, PowerApps aplikace, nebo webové stránky na intranetu). Pracovníci pomocí přirozené komunikace zadávají úkoly či pokládají dotazy. Chatbot reaguje formou odpovědi, případně specifické akce (např. rezervace místnosti). V případě potřeby zpřesňuje informace konverzací. Typické využití v oblastech jako:

 • Digitální recepce
 • Rezervace parkování, jednaček, stolů…
 • Podpora nováčků
 • První úroveň Helpdesk/ServiceDesk aplikací
 • Interaktivní znalostní báze

Klíčové vlastnosti:

 • Interní dokumenty zůstávají interní (ochrana informací, GDPR,..)
 • Integrovaný do prostředí klienta (včetně M365, kalendářů, DMS, KB, …)
 • Pokročilé konverzační schopnosti s využitím Azure Open AI
 • Natrénování na konkrétní agendy, scénáře a informace klienta

Microsoft copilot

Microsoft Copilot a Copilot for Microsoft 365 jsou stále více populárnější mezi zákazníky a uživateli této platformy. Má to své opodstatnění – jsou to silné nástroje. Mezi jejich klíčové výhody patří:

 • Integrace do známého prostředí (prohlížeč Edge, Outlook, Word, Excel, …).
 • Pracuje v kontextu uživatele (Copilot for M365).
 • Uživatelská data nejsou odesílána mimo prostředí a nejsou používána pro učení cizích modelů.
 • Je zajištěna bezpečnost dat a jsou respektována přístupová práva.

Tak jako každý nástroj, mají ale i Copiloti od Microsoftu jak své jasné výhody, tak určitá omezení. Současně je třeba jejich nasazení a zavedení do organizace dobře připravit. A především pomoci uživatelům je dobře zvládnout – aby pro ně byly opravdovým přínosem. Naši experti jsou připraveni pomoci:

 • Představení možností řešení Copilot, včetně jeho různých verzí.
 • Analýza možných přínosů, rizik a vhodné strategie zavedení do organizace.
 • Technická podpora zavedení, nastavení konektorů, práv, řízení a správy.
 • Podpora zavedení pro uživatele – školení, adopční kampaň, individuální podpora.
 • Průběžné vyhodnocování využívání, trendů a návrhy pro zlepší a rozvoj.

Využití AI v rámci PowerApps

Aplikace na bázi PowerApps (PowerPlatform), jsou ideální pro rychlou digitalizaci firemních procesů. Proto máme i vlastní sadu předpřipravených aplikací M | Apps. I zde se více a více uplaťnuje umělá inteligence. Jak pro tvorbu těchto aplikací, tak v rámci aplikací například pro zpracování dat, či přímo ovládání a interakci s aplikacemi.

Příklady aplikací kombinující PowerApps a AI:

 • M | Expense – Aplikace pro pořizování, oběh a schvalování účtenek. Využívá AI pro vyčtení dat z účtenky a není tak nutné je přepisovat.
 • M | Invoice – Aplikace pro zpracování došlých faktur (včetně schvalování a přenosu do ekonomického systému). Využívá AI pro vyčtení dat z faktury, která tak není nutné přepisovat.
 • M | Mail – Třídění, kategorizování a zpracování došlých e-mailů pomocí AI. Dle zadaných pravidel (přiorozeným jazykem) zpracovává e-maily na základě porozumění jejich obsahu.

Kompletní služby pro vás

Nasazování prvků umělé inteligence do prostředí firem a také jejich integrace do různých aplikací je naše vášeň. Vidíme v tom velký potenciál pro naplnění našeho kréda „zjednodušovat život“. Ale je třeba to dělat se zkušenostmi a dbát na bezpečnost, správnou integraci do interních systémů i procesů a také vše dobře vysvětlit uživatelům a pomoci jim zvládnout přechod na trochu jiný způsob práce.

Specializovaný tým společnosti MULTIMA vám s tím vším pomůže. Společně projdeme možnosti umělé inteligence, najdeme vhodné oblasti použití i ve vaší společnosti/organizaci/týmu, nasadíme vhodné nástroje, napojíme na stávající aplikace, případně vyvineme řešení na míru pro vaše potřeby. Pak to vše dobře vysvětlíme uživatelům a inspirujeme je k využíváním AI. Vše můžeme dělat i postupně a po malých částech. Začít s námi je jednoduché.

Krok 1

AI Business Advisory

Formou interaktivního workshopu vás seznámíme možnostmi umělé inteligence AI a možnými scénáři využití. Společně pak najdeme vhodné oblasti v rámci vaší společnosti/organizace a ideální kroky pro začátek. 

PoC

Pro vybrané oblasti (webový či interní chatbot, vytěžování dat,..) zrealizujeme Proof-Of-Concept, tedy společné ověření vhodnosti řešení pro vaši organizaci. Včetně vyhodnocení technických, organizačních, obchodních i právních aspektů.

Krok 2

Krok 3

Nasazení a adopce

Nasadíme potřebné aplikace, provedeme integraci na stávající systémy, vytvoříme potřebné komponenty či vytrénujeme AI agenty či modely na bázi strojového učení. Především pak pomůžeme uživatelům vše dobře zvládnout a vytěžit z nových nástrojů maximum. 

Konzultace a řízení

Vše pro správné nasazení, plánování, řízení a správu aplikací. Zůstáváme vaším partnerem nadále a pomáháme neustálému rozvoji dodaného řešení. 

Krok 4

články k tomuto tématu z našeho blogu

 Novinky v Copilotu pro Microsoft 365 

Microsoft 365 Copilot se neustále vyvíjí a přináší vám nové funkcionality, které usnadní každodenní práci. Nechte se inspirovat tím, co Copilot dokáže a posuňte svou práci na vyšší úroveň.

realita Vytěžování faktur a účtenek pomocí AI

Umělá inteligence mění řadu zažitých procesů i díky efektivnímu vytěžování dat z dokumentů. O možnostech a základních principech pojednával můj článek v minulém čísle. Pojďme se ale nyní podívat na praktické aspekty této technologie v oblasti účetnictví, finanční správy a auditu. Konkrétně na automatizované vytěžování dat z faktur a účtenek, které umožňuje ušetřit čas, peníze a lidské zdroje. Jak funguje tato technologie? Jaké jsou její výhody a omezení? A jaké jsou skutečné zkušenosti firem, které ji používají?

K čemu je a jak funguje vytěžování informací z dokumentů pomocí AI?

V dnešní době je velká část informací uložena ve formě dokumentů, jako jsou faktury, smlouvy, formuláře, zprávy, články, a další. Tyto dokumenty obsahují cenná data, ale je potřeba je umět zpracovat. Nejprve je ale musíme z dokumentů získat – vytěžit. Vytěžování dat z dokumentů je proces, který se snaží extrahovat a strukturovat data z dokumentů pomocí různých metod a technik. Nástup umělé inteligence tuto oblast výrazně zjednodušil a umožnil provozovat ve velkém měřítku. Podívejme se jak to vlastně funguje.

Zjednodušte správu faktur s M | Invoice: Flexibilní řešení pro každou firmu

M | Invoice je mobilní, flexibilní a digitální řešení pro správu faktur. Tato aplikace pro schvalování faktur na platformě Power Platform od Microsoftu využívá AI model Nathan pro extrakci dat z různých formátů faktur. Automatizuje workflow, řídí průchod faktury schvalováním, zaznamenává vše a připravuje výstup pro účetnictví včetně auditního záznamu.

Vyšší produktivita a rychlejší procesy díky kopilotům. Realita, nebo fikce? 

Mohou kopiloti reálně zvýšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit interní procesy? Je to spíše marketing v rámci všeobecné AI bubliny, nebo už jsme ve fázi reálných přínosů? A pokud ano, kudy vede správná cesta?

Co je to ten Microsoft Copilot? 

Pro zákazníka jsme navrhli a implementovali e-shopové řešení, které pokrývá potřeby na prodej zboží pro více jednotlivých oddělení. Řešením je systém několika e shopů, které zastřešují prodejní agendy různých oddělení.

Komentáře v programovém kódu pomocí AI

Komentovat programový kód většinu vývojářů nebaví. Ale čas i nervy umí ušetřit umělá inteligence. O tom jak to v konkrétním případě pro kolegu řešil se rozepsal Jarda Tuma.

Počty s ChatGPT

Výpočetní úlohy nejsou silnou stránkou chatGPT. Proč a jak to udělat správně se dozvíte v článku kolegy Jaroslava Tumy.

Využití webového chatbota na webu KeyMate

  Na našem webu www.keymate.cz jsme se rozhodli využít moderní prvek - webového chatbota. Pro jeho implementaci jsme využili spřízněnou platformu Chetty.ai, která využívá umělé inteligence - konkrétně velkého jazykového modelu ChatGPT k simulaci lidských...