nathan Ai

Nathan je modulární platforma pro digitalizaci dat a procesů pomocí umělé inteligence. Podporuje jak zpracování různých zrojů dat, tak rozhodování a komunikaci se zákazníkem nebo občanem.

Pracuje s pokročilými algoritmy i strojovým učením a umožňuje operace s velkým objemem dat z odlišných zdrojů (textová dokumentace, DB IS, video, hlas, obsah komunikace) a jejich analýzou.

Vyčtení obsahu dokumentu

Pomocí OCR a AI/ML technologií získá data z libovolného dokumentu. Ať již je to obrázek či třeba PDF dokument. Klíčové je, že prostý získaný text dokáže správně rozčlenit dle obsahu, políček a významu jednotlivých částí.

Neustálé učení

Nathan AI model se neustále učí nové věci – jak pochopení různých nových typů dokumentů, tak různé akce na další transformaci a zpracování informací.

Otevřené a modulární technické řešení

Modulární řešení s modelem na bázi strojového učení. Založeno na servisní architektuře s API rozhraním. Možno využívat i jen jednotlivé moduly.

Akce na základě dat

  • Roztřídí, sumarizuje a konsoliduje data na základě jejich obsahu.
  • Odstraní duplicity a spojí významově stejné položky.
  • Předá dokumenty na další zpracování na základě jejich obsahu dle stanovených pravidel (která se průběžně učí).
  • Vytvoří datové sady uzpůsobené pro jednoduchou analýzu – například tržiště na základě dat z účetních dokladů.

Bezpečné a GDPR ready řešení

Služba běží na zabezpečené infrastruktuře a v případě potřeby může běžet i ve vašem prostředí (on-premise, privátní cloud, hybridní prostředí). Data tak neodchází ke zpracování třetí stranou.