správa přístupu na pár kliknutí

KeyMate je nepostradatelný nástroj každého správce SharePointu. Umožňuje grafickou vizualizaci datové struktury včetně detailního přehledu o nastavení přístupových oprávnění. Výrazně usnadňuje hromadné úpravy všech typů uživatelských oprávnění včetně skupinových.

Snadno zobrazuje informace, které jsou pomocí klasických nástrojů dostupné jen velmi těžce, jako např. přehledy externích přístupů, sdílení a jedinečných oprávnění. Umožňuje neomezené uchovávání auditních záznamů změn přístupových oprávnění a externích sdílení.

Multima KeyMate

 • Nadstavba pro M365 nebo SharePoint On Premise.
 • Významně posiluje úroveň ochrany těchto systémů v oblasti kybernetické bezpečnosti a to, jak s ohledem na prevenci, tak i v případě šetření bezpečnostních incidentů.
 • Samostatná webová aplikace, kterou je možné provozovat na Vašem stávajícím Windows Serveru nebo v prostředí Microsoft Azure

Řešení MULTIMA KeyMate pravidelně sbírá data o nastavení přístupových práv ve vašem prostředí Microsoft SharePoint (onpremise i online), Teams a OneDrive.

Tato data následně slouží pro vizualizaci stromové struktury a přístupových práv napříč celým prostředím, historický audit a kontrolu oprávnění pro jednotlivé skupiny, uživatele či knihovny, pro kontrolu stavu uživatelů vůči AD či zobrazení výjimek a nestandardních situací.

S MULTIMA KeyMate provedete z jednoho místa změny členství ve skupinách, převedete oprávnění mezi uživateli, odstraníte uživatele nebo odstraníte členství ve skupinách. Stejně tak získáte pravidelné statistiky a reporty.

Řízení a změny

 • Změna členství v SharePoint skupinách
 • Úpravy oprávnění uživatele nebo skupin z jednoho místa
 • Převod/rozdělení oprávnění mezi uživateli
 • Odstranění oprávnění uživatele
 • Odstranění členství v SharePoint skupinách
 • Možnost provádění operací nad více site collections

Audit a upozornění

 • Uchování auditní stopy nad vybraným objektem po neomezeně dlouhou dobu
 • Sledování M365 audit logu
 • Auditní záznamy a historie nastavení přístupových práv
 • Identifikace autora změn
 • Všechny auditní informace mohou být spojeny s e-mail notifikacem

Podporované systémy

 • M365 (SharePoint Online, Teams, OneDrive)
 • SharePoint OnPremise (od verze 2013)
 • Integrace na (Azure i on-premise) Active Directory

Reportovací funkce

 • Zobrazení site collections
 • Rozčlenění site collections pomocí kontejnerů (skupiny site
  collections)
 • Nastavení pravidel nad kontejnery
 • Zobrazení výjimek
 • Oprávnění dle uživatelů, rolí, webů a souborů
 • Změny oprávnění
 • Členství ve skupinách
 • Sdílení – externí uživatelé typu Guest
 • Kontrola uživatelů vůči Azure AD (blokovaný, smazaný)
 • Statistiky využívání jednotlivých site