Microsoft 365 Copilot je nástroj, který pomáhá vytvářet kvalitní a originální obsah pro různé účely, jako prezentace, zprávy, články, blogy, e-maily a další. Copilot také usnadňuje prozkoumávání dostupných zdrojů a dohledávání požadovaných informací.  

Jaké jsou rizika používání Microsoft 365 Copilot 

V čem spočívá potenciální nebezpečí? Stačí zadat klíčová slova, otázky nebo témata a Copilot vám zobrazí relevantní odkazy, články, soubory a další zdroje. Pokud ve vaší organizaci není správa oprávnění pod dostatečnou kontrolou, může nastat situace, kdy uživatel bude mít omylem přístup k datům, kterým by přístup mít neměl. Za normálních okolností by vyhledání těchto dat bylo poměrně komplikované, protože by uživatel musel aktivně prohledávat obrovská kvanta zdrojů, což je časově náročné. Copilot ovšem udělá tuto náročnou práci za něj a informaci dokáže zjistit velmi rychle a efektivně. Toto může vést k nechtěnému úniku nebo zneužití citlivých dat a může mít vážné důsledky pro vaši organizaci. 

KeyMate – řešení bezpečného přístupu k datům

Aby se předešlo rizikům úniku dat spojeným s používáním Microsoft 365 Copilot, je nutné zajistit, aby uživatelé měli přístup pouze k těm datům, která jsou pro ně relevantní, potřebná a povolená. Oprávnění musí být pravidelně monitorována, revidována a aktualizována. Jakékoli změny, odchylky nebo incidenty by měly být rychle zaznamenány, hlášeny a řešeny. 

Přesně k tomuto účelu slouží aplikace KeyMate. Jde o nástroj, který umožňuje zabezpečení a správu oprávnění přístupu k datům. Nabízí grafickou vizualizaci, sledování, úpravy a audit nastavení práv přístupu v prostředí Microsoft 365. Umožňuje identifikaci a eliminaci nechtěného externího sdílení, usnadňuje hromadné změny nebo transfer oprávnění. Uchovává detailní historii všech změn a poskytuje upozornění na jakékoli nesrovnalosti či incidenty. KeyMate vám poskytne snadný přehled o situaci a ochrání vaše informace před únikem nebo zneužitím. 

 Zjednodušte si práci a zvyšte zabezpečení s aplikací KeyMate. Více informací naleznete zde: KEYMATE | Řízení přístupů pod kontrolou