Jaroslav Tuma
Vedoucí týmu umělé inteligence a strojového učení ve společnosti MULTIMA

Pokročilý jazykový model ChatGPT od společnosti OpenAI získal uznání pro svoji univerzálnost a schopnost pomoci uživatelům v různých oblastech. Nyní Vám ukážu jak ChatGPT (ne)používat jako užitečný nástroj v oblasti rodičovství, kde může snížit náročnost vytváření početních úloh pro děti. Chtít od ChatGPT přímo generování náhodných a správných příkladů přináší několik problémů. Tento článek zkoumá i trochu jiný přístup – využití schopností ChatGPT generovat kód k vytvoření aplikace, která vytváří početní problémy sčítání čísel v řádu milionů. Toto řešení nejen zajišťuje skutečně náhodné generování příkladů, ale také nabízí výhodu získání správných výsledků pro rychlou kontrolu výsledků vaší ratolesti. 

Omezení přímého generování příkladů 

Když požádáme ChatGPT o vytváření matematických úloh, setkáváme se s dvěma hlavními problémy: nepředvídatelností výběru čísel a potenciálně chybnými výsledky těchto úloh. Oba tyto problémy mají svůj důvod. Vzhledem k charakteru dat, na kterých byl ChatGPT trénován, nemusí být generovaná čísla zcela náhodná.  Také je třeba si uvědomit, že primárním účelem ChatGPT je generování textu a ne matematické výpočty.  Jeho schopnosti v oblasti počtů tedy mohou občas selhat. 

Využití generování kódu ChatGPT 

Na začátku tohoto textu jsem vám slíbil řešení, ne problémy. Proto se nyní nebudeme soustředit na to jak ChatGPT nepoužívat, ale na to jak ho používat. Jak se říká, neposuzuj rybu podle schopnosti lézt na stromy. Ačkoli ChatGPT není dobrý v počtech nebo třeba v generování náhodných čísel, je známý svou schopností generování kódu. Uživatelé s prémiovým předplatným mohou ChatGPT dokonce požádat o vytvoření a spuštění kódu. Pro naše účely, tedy můžeme ChatGPT nechat vytvořit script generující náhodné početní úlohy. Tento skript by měl také poskytnout výsledek každého úlohy. K tomu poslouží tento prompt, jak si můžete vyzkoušet. 

Vytvoření aplikace s kontrolou výsledků 

Stále nejste spokojeni? Dobře, můžeme ChatGPT nechat vytvořit aplikaci, která vám vygeneruje příklad a zkontroluje výsledek za vás. Může to být trochu komplikovanější, ale slibuji, že to zvládnete za pět minut, aniž byste měli zkušenosti s programováním. Navíc pro tento pokus nepotřebujete ani prémiové předplatné. Vše si můžete prohlédnout na krátkém videu níže. Odkaz na prompt najdete zde. 

 

  

Závěr

Ačkoli ChatGPT nemusí excelovat v úlohách, které vyžadují složité uvažování, ukazuje se jako cenný nástroj při generování kódu a pomoci v různých oblastech. Využitím schopností generování kódu ChatGPT může osoba bez základních znalostí kódování řešit různé problémy. Díky nové funkci interpretace kódu nemusíte instalovat žádný další software, stačí jen využívat výsledky. A pokud se odvážíte jít jen trochu hlouběji, můžete dokonce vytvořit užitečné aplikace, které vám pomohou ve vašem každodenním životě.